สัญญาณเตือนของการเสพติดการพนัน

การพนันออนไลน์อยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่คิด เล่นง่ายเหมือนเล่นเกมทั่ว ๆไป เสพติดง่ายกว่า การติดพนันสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกเพศ ทุกวัย โดยจำนวนผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิง แต่ก็มีจำนวนผู้หญิงด้วยไม่ใช่น้อยเลย โดยเฉพาะการพนันในรูปแบบออนไลน์ ทั้ง ๆที่ทุกคนมักจะทราบดีว่า การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมาย เป็นสิ่งไม่ดีเชื่อวาหลายคนถูกสอนมากับประโยคนี้ ซึ่งน่าแปลกยิ่งนักที่เหล่าบรรดาคนต่างๆเล่นพนันเพื่อขจัดความเครียด หรือทำให้เครียดกว่าเดิมนะ

สัญญาณและอาการของการติดการพนันอาจสังเกตอาทิเช่น ไม่สามารถควบคุมหรือต่อต้านกับความต้องการในการเล่นพนันได้ มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ก้าวร้าวขึ้น ใจร้อนมากขึ้น หงุดหงิดง่ายกับเรื่องทั่วไป อาการเหล่านี้คนรอบข้างสามารถสังเกตเห็นคนรอบข้างใกล้ตัวเราได้ว่ามีภาวะเสี่ยงหรือเข้าข่ายติดการพนันหรือไม่ โดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้เกิดปัญหาแทรกซ้อนตามมา เช่น การใช้แอลกอฮอล์หรือสารเสพติด ปัญหาสุขภาพ และรวมไปถึงความเครียดอีกด้วย

อย่างไรก็ตามควรตระหนักรู้ถึงภัยอันตรายของการพนันเป็นที่สำคัญที่สุด เพื่อที่จะช่วยให้ลดความเสี่ยงพฤติกรรมของการติดการพนัน ยิ่งปัจจุบันพบมากที่สุดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ความอยากริอยากลอง ดังนั้นสิ่งที่ควรปลูกฝังให้กับเด็กและเยาวชนให้รู้จักโทษของการพนัน เพื่อไม่ให้หลงผิดและมัวเมาและไม่ตกเป็นเหงื่อของการพนัน